28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông tin học bổngThông báo xét cấp học bổng Tokai Kogyo 2016

Thông báo xét cấp học bổng Tokai Kogyo 2016

Phòng Công tác Sinh viên triển khai chương trình học bổng của Tập đoàn Tokai Kogyo năm 2016, như sau:
– Số lượng: 10 suất
– Giá trị: 300USD/1 suất
Nội dung công văn:
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

latest articles

explore more