27 C
Turan
HomeThông tin việc làmThông tin tuyển dụng Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng...

Thông tin tuyển dụng Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng 533, TP Đà Nẵng

Đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng 533 tuyển dụng 5 kĩ sư ngành Xây dựng Cầu đường (ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông) làm công việc thiết kế cầu đường. Thông tin chi tiết như sau:

Ban chủ nhiệm khoa

latest articles

explore more