32 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông tin tuyển dụng tại Huế (1KS cầu đường, 1 KS XD)

Thông tin tuyển dụng tại Huế (1KS cầu đường, 1 KS XD)

Công ty Hưng Long tại TP Huế tuyển dụng 2 kỹ sư Xây dựng theo nội dung thông báo sau:

Tuyen dung

 

latest articles

explore more