Thông tin tuyển dụng thực tập sinh tại công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Châu Trung – Quảng Ngãi