35 C
Turan

Notice: Trying to access array offset on value of type int in /home/nhcauz7o/public_html/wp-content/plugins/google-document-embedder/gviewer.php on line 230
HomeTuyển sinhThông tin tuyển sinh năm 2016 Khoa Xây dựng Cầu đường

Thông tin tuyển sinh năm 2016 Khoa Xây dựng Cầu đường

Dựa trên Thông báo số 1018/ĐHBK-ĐT ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Trường Đại học Bách khoa

1. Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (Xây dựng Cầu đường)

Chương trình đạo tạo Đại trà Chất lượng cao
1. Chỉ tiêu tuyển sinh 120 + 10 (liên thông) 45
2. Tổ hợp môn xét tuyển

 

– Tổ hợp 1: Toán + Vật Lý + Hoá học

– Tổ hợp 2: Toán + Vật Lý + Tiếng Anh

(ưu tiên theo thứ tự Toán, Lý)

– Tổ hợp 1: Toán + Vật Lý + Hoá học

– Tổ hợp 2: Toán + Vật Lý + Tiếng Anh

(ưu tiên theo thứ tự Toán, Lý)

3. Yêu cầu ngưỡng chất lượng đầu vào Thí sinh dự tuyển phải thoả mãn 2 điều kiện:

– tổng điểm 3 môn thi của tổ hợp xét tuyển phải từ 16,0 điểm trở lên;

– điểm của mỗi môn thi thuộc tổ hợp môn xét tuyển từ 4,5 trở lên.

Thí sinh dự tuyển phải thoả mãn 3 điều kiện:

– tổng điểm 3 môn thi của tổ hợp xét tuyển phải từ 16,0 điểm trở lên;

– điểm của mỗi môn thi thuộc tổ hợp môn xét tuyển từ 4,5 trở lên;

– điểm thi tiếng Anh từ 5,0 trở lên.

4. Thời gian đào tạo 9 học kỳ (4,5 năm) 9 học kỳ (4,5 năm)

 Cơ hội việc làm: Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ trở thành cán bộ kỹ thuật có thể làm việc tại các Cơ quan quản lý nhà nước về Xây dựng và Khai thác công trình Cầu đường; các Công ty Tư vấn khảo sát, Thiết kế, Lập dự án, các đơn vị Thí nghiệm kiểm định; các Công ty thi công xây lắp xây dựng; các Trường Đại học, Viện Nghiên cứu, các Ban QLDA; có khả năng tiếp tục học Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông và các nhóm ngành Xây dựng khác.

2. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng

Chương trình đào tạo Đại trà
1. Chỉ tiêu tuyển sinh 60
2. Tổ hợp môn xét tuyển

 

– Tổ hợp 1: Toán + Vật Lý + Hoá học

– Tổ hợp 2: Toán + Vật Lý + Tiếng Anh

(ưu tiên theo thứ tự Toán, Lý)

3. Yêu cầu ngưỡng chất lượng đầu vào Thí sinh dự tuyển phải thoả mãn 2 điều kiện:

– tổng điểm 3 môn thi của tổ hợp xét tuyển phải từ 16,0 điểm trở lên;

– điểm của mỗi môn thi thuộc tổ hợp môn xét tuyển từ 4,5 trở lên.

4. Thời gian đào tạo 9 học kỳ (4,5 năm)

Cơ hội việc làm: Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ trở thành cán bộ kỹ thuật có thể làm các công việc sau:

– Quản lý xây dựng; Kiểm định chất lượng Vật liệu Xây dựng, Cấu kiện Xây dựng và chất lượng các công trình;

– Tư vấn, thiết kế các dây chuyền công nghệ sản xuất Vật liệu và Cấu kiện Xây dựng;

– Thi công, ứng dụng Vật liệu Xây dựng truyền thống và Vật liệu mới trong các công trình Xây dựng;

– Nghiên cứu, tổ chức sản xuất các sản phẩm Vật liệu Xây dựng: Xi măng, gạch ngói, thép xây dựng, chế tạo các loại bê tông, sản xuất cấu kiện trong các nhà máy và ở các công trường xây dựng….

– Giảng dạy các môn học về Vật liệu Xây dựng, Sức bền vật liệu, các môn chuyên ngành: Lý thuyết bê tông, Công nghệ sản xuất bê tông, Công nghệ gốm xây dựng, Công nghệ chất kết dính vô cơ, Máy và thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng, Kiểm định chất lượng vật liệu và cấu kiện xây dựng… ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề (sau khi có chứng chỉ về nghiệp vụ sư phạm);

– Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Xây dựng nói chung và chuyên sâu về Vật liệu Xây dựng ở các Viện nghiên cứu, các Trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành và các Trường Đại học, Cao đẳng.

– Có khả năng tiếp tục học Thạc sĩ ngành Vật liệu Xây dựng và các nhóm ngành Xây dựng khác.

Đính kèm các file thông tin tuyển sinh:

Download (PDF, Unknown)

Ban chủ nhiệm khoa

latest articles

explore more