24 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông tin việc thực hiện đồ án tốt nghiệp HK2/2019-2020

Thông tin việc thực hiện đồ án tốt nghiệp HK2/2019-2020

  • Kế hoạch nhận đồ án tốt nghiệp: tuần 28 (ngày 10/2/2020);
  • Danh sách nhận ĐATN (đang cập nhật):
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
  • Sinh viên làm đồ án tốt nghiệp đường đăng ký nhóm, đề nghị tên đề tài, GVHD theo link sau: link

https://drive.google.com/file/d/1lUZEKmwmmBUsXsW90oACMGcYg7dYHpmw/view?usp=sharing

Giáo vụ khoa

latest articles

explore more