Thư cảm ơn và Thông báo kết quả sơ bộ đợt đánh giá CTĐT KT XDCTGT theo chuẩn AUN-QA

Sau hơn 1 năm chuẩn bị và 3 ngày đánh giá chính thức (9,10,11/10/2018) đối với Chương trình đào tạo Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông đã khép lại. Khoa xin thông báo một số nội dung đợt kiểm định thứ 122 này đến các bên liên quan như sau:

  1. Các nội dung chính của đợt kiểm định đã thực hiện như sau:
  • Trường đã tổ chức tập huấn khoảng 10 Hội thảo lớn nhỏ trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động đánh giá AUN
  • Nhóm lập báo cáo tự đánh giá khoảng 60 trang gồm 11 Tiêu chuẩn và 50 tiêu chí về tất cả các nội dung của Chương trình đào tạo từ Xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra, các hoạt động tổ chức đào tạo, đánh giá, khảo sát các bên liên quan và hoạt động cải thiện…Nhóm cũng đã thu thập bộ minh chứng gồm file mềm, bản in (khoảng 10.000 trang A4), phim ảnh, website, poster trong đó có nhiều minh chứng bằng tiếng Anh…

  • Trường và khoa đã tổ chức khoảng 20 cuộc họp có liên quan đến các nội dung đánh giá AUN-QA.
  • Đoàn đánh giá đã đọc phần lớn các tài liệu trên và tổ chức 8 phiên phỏng vấn, trao đổi với 7 bên liên quan và thăm tất cả các cơ sở đào tạo của Trường/Khoa.

2. Báo cáo kết quả sơ bộ: Đoàn đánh giá đã có báo cáo sơ bộ kết quả gồm những điểm mạnh, điểm tồn tại cần khắc phục cũng như những gợi ý cự thể ở một số nội dung trực tiếp tạo Hội trường F trường Đại học Bách khoa trong ngày 11/10/2018. Các thông tin quan trọng này sẽ được Lãnh đạo khoa, quản lý chương trình phân tích để tìm hướng cải thiện trong thời gian tới. Kết quả chính thức sẽ được AUN phân tích, đánh giá và ra văn bản trong vài tháng nữa.

3. Các thông tin liên quan: Khoa đang lưu trữ toàn bộ các thông tin gồm bản cứng, file mềm trong máy tính và trên Cloud, đây là nguồn dữ liệu đa dạng và đáng tin cậy cho các hoạt động của khoa sau này. Cụ thể gồm các thông tin như sau:

  • Các báo cáo tự đánh giá tiếng Anh và tiếng Việt, Chương trình đạo tạo hiện hành tiếng Anh và tiếng Việt;
  • Các website của khoa: có đầy đủ thông tin về đợt kiểm định cũng như các thông tin khác:

https://cauduongbkdn.dut.udn.vn/vn/

https://cauduongbkdn.dut.udn.vn/en/

– Các tài liệu do trường Đại học Bách khoa thông báo và yêu cầu phổ biến rộng rãi:

+ Video on Youtube DUT  Media Channel:

https://www.youtube.com/watch?v=_dduaPN5fzY&feature=share 

+ Original High Quality Video on Google Drive:

https://drive.google.com/file/d/1-GZL2IGISu2h3UyngA6lpJRNzMoIpztN/view 

+ Photos of all Days ( 0 – 3) for 4 Study Programs:

https://drive.google.com/drive/folders/1tLaavyv4rvDhxfcCd23nGTeSeBdorChK  

+ Official facebook of DUT with news and media about the 122nd Assessment: 

https://www.facebook.com/DUTpage/ 

Một vài hình ảnh đại diện (các hình ảnh thầy cô có thể chọn lọc trong các link trên hoặc liên hệ văn phòng khoa):

Khoa trân trọng kính gửi đến Lãnh đạo trường Đại học Bách khoa, thầy cô trong nhóm chuyên trách AUN-QA và các thầy cô trong khoa, Lãnh đạo Doanh nghiệp, Cựu sinh viên, Sinh viên và các thầy cô, anh chị em khác có các công việc liên quan đến đợt kiểm định này lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn và mong muốn chân thành về sự hợp tác ở tất cả các mặt trong thời gian đến.

Trân trọng!

Ban chủ nhiệm khoa XDCĐ