28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThư mời 40 năm thành lập khoa XD, 30 năm ngành XDCĐ...

Thư mời 40 năm thành lập khoa XD, 30 năm ngành XDCĐ & 20 năm Khoa XDCĐ

Hiện nay Ban tổ chức lễ kỷ niệm đang chuyển thư mời đến tận tay các cựu sinh viên, học viên Khoa Xây dựng Cầu đường.

latest articles

explore more