27 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThực hiện các công việc liên quan xét Công nhận TN đợt...

Thực hiện các công việc liên quan xét Công nhận TN đợt cuối HK2/2019-2020

Nhà trường Thông báo: Các SV chuẩn bị bảo vệ ĐATN và xét Công nhận TN thực hiện các yêu cấu theo nội dung thông báo đính kèm.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

GVK!

latest articles

explore more