23 C
Turan
HomeThông báo giáo vụTỔNG HỢP NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ THI TRỰC TUYẾN HỌC KỲ...

TỔNG HỢP NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ THI TRỰC TUYẾN HỌC KỲ HÈ VÀ HỌC KỲ 2/2020-2021

  1. Những nội dung chung sinh viên cần biết trước khi thi

– Chuẩn bị các thiết bị để thi trực tuyến (máy tính, máy tính bảng, smart phone có trang bị microphone, webcam, camera) và đường truyền Internet ổn định (3G, wifi,…) để kết nối hệ thống DUT-LMS hoặc/và MS Teams, đảm bảo giữ hình ảnh và âm thanh của mình trong suốt thời gian thi.

– Có mặt trước ca thi 15 phút, đăng nhập vào phòng thi trực tuyến, kiểm tra chất lượng âm thanh, hình ảnh và kết nối Internet.

– Nghiêm túc chấp hành quy định về liêm chính học thuật trong thời gian thi.

– Xuất trình thẻ sinh viên cho cán bộ coi thi.

– Chấp hành hiệu lệnh và các quy định của cán bộ coi thi trong suốt thời gian thi trực tuyến.

– Chỉ được dùng 01 thiết bị để đăng nhập vào phòng thi trực tuyến. Nếu đăng nhập với hơn 01 thiết bị thì sẽ bị nhận điểm 0 .

– Khi thi tự luận hoặc trắc nghiệm, phải sử dụng máy tính hoặc máy tính bảng hoặc máy tính xách tay để đăng nhập vào phòng thi trực tuyến; không để điện thoại gần người và không được sử dụng điện thoại trong suốt thời gian thi; phải bật camera thường xuyên và quan sát được bản thân trong suốt thời gian thi; phải mở micro và loa thường xuyên (để nghe các hướng dẫn của giảng viên/cán bộ coi thi); phải đảm bảo không gian yên tĩnh để không ảnh hưởng đến thí sinh khác; không được trao đổi nội dung có liên quan đến bài thi với người khác.

– Khi thi vấn đáp, có thể sử dụng máy tính hoặc máy tính bảng hoặc máy tính xách tay hoặc điện thoại để đăng nhập vào phòng thi trực tuyến; phải bật camera thường xuyên và quan sát được bản thân trong suốt thời gian thi; phải mở micro và loa thường xuyên (để nghe các hướng dẫn của giảng viên/cán bộ coi thi); phải đảm bảo không gian yên tĩnh để không ảnh hưởng đến thí sinh khác; không được trao đổi nội dung có liên quan đến bài thi với người khác.

Chi tiết xem thêm tại link: https://drive.google.com/…/1tFyXj6lzzT3d0yafNxE…/view

2. Thông báo bổ sung, làm rõ một số điều về Hướng dẫn thi trực tuyến

[Thông báo bổ sung, làm rõ một số điều về Hướng dẫn thi trực tuyến]

– Liên quan đến việc sinh viên sử dụng điện thoại để nộp bài thi trên giấy.

– Trường hợp sinh viên không có máy tính, máy tính xách tay, máy tính bảng để thi.

– Trường hợp máy tính của sinh viên không có camera.

– Trường hợp sinh viên đang làm bài thi xảy ra sự cố mất điện, mất kết nối internet hoặc gặp trường hợp bất khả kháng cản trở sinh viên tiếp tục thi.

– Các trường hợp đặc biệt khác, CBCT phối hợp với Khoa/Bộ môn hoặc giảng viên phụ trách học phần quyết định.Chi tiết xem tại link: http://dut.udn.vn/Tintuc/Thongbao/id/6443

3. Quy định về liêm chính học thuật

+ Đ?̀?? ???̉ ??̣? ??̣̂? ? ???́??: áp dụng đối với thí sinh mang các phương tiện kỹ thuật truyền/nhận tin khi không được phép; Người học không có tên trong danh sách nhưng vào phòng thi gây ảnh hưởng công tác thi.

+ Đ?̀?? ???̉ ??̣? ??̣̂? ?? ???́??: áp dụng đối với thí sinh đi thi hộ hoặc nhờ người khác thi hộ, làm bài hộ đối với trường hợp vi phạm lần thứ nhất; người học sử dụng phương tiện kỹ thuật mang tin, truyền – nhận tin trong thời gian thi, trừ trường hợp các môn thi có ghi rõ cho phép thí sinh sử dụng tài liệu, phương tiện kỹ thuật trong thời gian thi; người học giả mạo các giấy tờ liên quan đến kỳ thi.

+ ???̣̂? ???̂? ??̣?: áp dụng với người học đã bị kỷ luật với hình thức “Đình chỉ học tập 6 tháng” hoặc “Đình chỉ học tập 12 tháng” và sau đó phạm lỗi có mức độ “Đình chỉ học tập 6 tháng” hoặc “Đình chỉ học tập 12 tháng”; sử dụng giấy tờ giả mạo và nhờ thi hộ; sử dụng giấy tờ giả mạo và thi hộ; tổ chức thi hộ; tổ chức làm giả các giấy tờ liên quan đến kỳ thi.+ Các hành vi vi phạm khác sẽ bị xử lý tùy theo mức độ.

+ Ngoài các hình thức kỷ luật của Nhà trường, người học vi phạm còn bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.Chi tiết về Quyết định số 1274/QĐ-ĐHBK ngày 08/05/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định về liêm chính học thuật của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng”: https://drive.google.com/…/1LahkabMpX_7k3VWE3H…/view…

Chi tiết về Quyết định số 29/QĐ/ĐHBK ngày 09/01/2017 về việc ban hành “Quy định về liêm chính học thuật của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng”: https://drive.google.com/file/d/1QukLiO9x3tlskML4-kCKygZfxwns9duw/view?fbclid=IwAR0Oo7ewBl9OHwuYV6DRRx79HHPaNoz55T-0ARPMWT3FZTwsooSUJjbZEMwơơ

Chúc các bạn có một kỳ thi thật hiệu quả!

Tổng hợp từ các trang tin của của trường Đại học Bách khoa

Ban chủ nhiệm khoa

latest articles

explore more