27 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông tin cho sinh viênTuyển chọn sinh viên đi đào tạo sĩ quan dự bị năm...

Tuyển chọn sinh viên đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2014

THÔNG BÁO

V/V  TUYỂN CHỌN SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHOÁ 2009-2014 VÀ CHÍNH QUY LIÊN THÔNG KHÓA 2012-2014 ĐI ĐÀO TẠO SĨ QUAN DỰ BỊ NĂM 2014.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (405:Method Not Allowed)

latest articles

explore more