Tuyển chọn sinh viên đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2014

THÔNG BÁO

V/V  TUYỂN CHỌN SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHOÁ 2009-2014 VÀ CHÍNH QUY LIÊN THÔNG KHÓA 2012-2014 ĐI ĐÀO TẠO SĨ QUAN DỰ BỊ NĂM 2014.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)