28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông tin cho sinh viênTuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy khoá 2009-2014...

Tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy khoá 2009-2014 và chính quy liên thông khóa 2012-2014 đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2014

THÔNG BÁO

V/V  TUYỂN CHỌN SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHOÁ 2009-2014 VÀ CHÍNH QUY LIÊN THÔNG KHÓA 2012-2014 ĐI ĐÀO TẠO SĨ QUAN DỰ BỊ NĂM 2014

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

latest articles

explore more