Tuyển dụng tại Công ty CP phát triển nhân lực và tư vấn đầu tư HTC Đà Nẵng

Công ty cổ phần phát triển nhân lực và tư vấn đầu tư HTC Đà Nẵng đề nghị Khoa hỗ trợ thông tin tuyển dụng như sau (file đính kèm)

GDE Error: Requested URL is invalid

Theo ban chủ nhiệm khoa