Kế hoạch đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 20-21 điều chỉnh

Khoa XDCĐ thông báo kế hoạch làm ĐATN (điều chỉnh) học kỳ 1 năm 20-21. Các SV đang làm ĐATN lưu ý thời gian nộp ĐATN và bảo vệ ĐATN như file đính kèm.

Download (PDF, 149KB)

Download (PDF, 185KB)

GVK./