Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ và thạc sĩ ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông, đợt 1 năm 2019

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ và thạc sĩ ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông, đợt 1 năm 2019. Nội dung như sau:

Download (PDF, 975KB)

Download (PDF, 1.38MB)

Theo Ban chủ nhiệm khoa