KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC TẬP NHẬN THỨC LỚP HÈ NĂM 2019-2020

Khoa XDCĐ thông báo kế hoạch triển khai TT Nhận thức Học kỳ hè, nội dung, thời gian, địa điểm chi tiết xem file đính kèm.

Download (PDF, 167KB)

GVK!