30 C
Turan
HomeThông báo giáo vụDANH SÁCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐATN ĐỢT THÁNG 6-2020

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐATN ĐỢT THÁNG 6-2020

GVK thông báo đến các SV danh sách HĐ chấm ĐA TN đợt tháng 6 năm 2020 theo file đính kèm.

Thời gian bảo vệ: 7h00 phút Thứ 4 ngày 8/7/2020

Địa điểm :(xem chi tiết file đính kèm)

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

P/s: Các bạn liên hệ nhờ chuẩn bị Phòng để bảo vệ theo như file đính kèm nhé.

GVK.

latest articles

explore more