27 C
Turan
HomeThông báo giáo vụKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC TẬP NHẬN THỨC LỚP HÈ NĂM 2019-2020

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC TẬP NHẬN THỨC LỚP HÈ NĂM 2019-2020

Khoa XDCĐ thông báo kế hoạch triển khai TT Nhận thức Học kỳ hè, nội dung, thời gian, địa điểm chi tiết xem file đính kèm.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

GVK!

latest articles

explore more