THÔNG BÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC KỲ 1 NĂM 19-20

BCS các lớp triển khai đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I năm 2019-2020 đúng kế hoạch theo nội dung thông từ phòng CTSV.

(Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm từ phòng CTSV)

Download (PDF, 384KB)

GVK!