28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông tin cho sinh viênGiới thiệu cá nhân, tập thể xét tặng Giải thưởng Vừ A...

Giới thiệu cá nhân, tập thể xét tặng Giải thưởng Vừ A Dính năm 2020

Trường Đại học Bách khoa có thông báo giới thiệu cá nhân, tập thể xét tặng Giải thưởng Vừ A Dính năm 2020. Nội dung chi tiết như sau:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Sinh viên và tập thể sinh viên, nhà khoa học trẻ đủ điều kiện liên hệ Khoa Xây dựng Cầu đường (thầy Nguyễn Thanh Cường 0905 169915) để được hướng dẫn nộp hồ sơ.

Ban chủ nhiệm khoa

 

 

 

 

latest articles

explore more