30 C
Turan
HomeTuyển sinhTuyển sinh Đại họcCông văn 1113/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy...

Công văn 1113/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy HK II/2019-2020

Ngày 30/3/2020, Bộ GD&ĐT đã ban hành Công văn 1113/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học kỳ II năm học 2019-2020.

Theo đó, tiếp tục thực hiện Công văn 5842/BGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2011 của Bộ GD&ĐT để dạy và học phù hợp với thời gian còn lại của năm học 2019-2020.

Đối với các môn thực hiện theo chương trình nâng cao, cơ sở giáo dục trung học căn cứ vào nội dung công văn để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học tương ứng, phù hợp theo đặc thù của môn học.

Đối với các môn học Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục, cơ sở giáo dục trung học chủ động điều chỉnh nội dung và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ sở giáo dục.

Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung kiến thức đã tinh giản và các nội dung “Không dạy”; “Không làm”; “Không thực hiện”; “Khuyến khích học sinh tự học (tự đọc, tự xem, tự làm, tự thực hiện)”.

Xem chi tiết các nội dung này tại phụ lục ban hành kèm theo Công văn 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/03/2020.

  1. Nội dung Công văn

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

2. Nội dung chi tiết

https://drive.google.com/file/d/1OmbUdHRypyIhFTmV8aSL_ENnyWHDYqtL/view?usp=sharing

Theo: https://thuvienphap

 

latest articles

explore more