Thông tin tuyển sinh đại học khoa Xây Dựng Cầu Đường năm 2019

Thông tin tuyển sinh năm học 2019-2020 Khoa Xây Dựng Cầu Đường với 3 ngành đào tạo:

  1. Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông (CLC) đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế AUN (thông tin chi tiết)
  2. Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu xây dựng (thông tin chi tiết)
  3. Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng (dự kiến tuyển sinh từ 2019) (thông tin chi tiết)

THÔNG TIN CHUNG VỀ KHOA XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG – TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Chi tiết liên hệ:

Khoa Xây dựng Cầu Đường – 54 Nguyễn Lương Bằng, TP Đà Nẵng; Email: khoaxdcd@dut.udn.vn; Web: http://cauduongbkdn.dut.udn.vn; Facebook: https://www.facebook.com/cauduongbkdn; Tư vấn: 0236.3841.297 – 0905. 151.785.

Ban tuyển sinh Khoa XDCĐ