28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông tin học bổngBuổi giới thiệu thông tin học tập và nghiên cứu tại Pháp

Buổi giới thiệu thông tin học tập và nghiên cứu tại Pháp

Phòng KH, SĐH & HTQT vừa nhận được công văn từ Trung tâm Văn hóa Pháp tại TP. Hồ Chí Minh về việc tổ chức buổi gặp gỡ và trao đổi với các giảng viên, nghiên cứu viên và các sinh viên quan tâm đến học tập và nghiên cứu tại Pháp vào ngày 30 tháng 10 năm 2013.

Buổi giới thiệu thông tin này sẽ mang đến cho các giảng viên và sinh viên về nền giáo dục Đại học và Sau Đại học của Pháp, các khả năng du học tại Pháp bậc Thạc sỹ và Tiến sỹ, quy trình tuyển sinh, thời hạn và cách thức dự tuyển cũng như giải đáp các câu hỏi có liên quan.

Vậy Phòng KH, SĐH & HTQT kính thông báo đến các đơn vị được biết và chuyển tiếp các thông tin cần thiết đến các giảng viên và các sinh viên có mong muốn tham gia.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

latest articles

explore more