Xét chọn học bổng Shinnyo vì sinh viên vượt khó học giỏi

Các em sinh viên nằm trong diện của học bổng, gấp rút hoàn thành hồ sơ học bổng gửi về phòng công tác sinh viên, hạn cuối ngày 8/11/2013.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)