28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụTriển khai ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam

Triển khai ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam

Kính đề nghị Giáo viên chủ nhiệm lớp sinh hoạt, Đoàn Thanh niên triển khai theo nội dung công văn của Nhà trường gửi đính kèm.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

latest articles

explore more