Chào mừng các anh chị khóa 1997 (97X3AB) về thăm trường, khoa nhân dịp 20 năm ra trường

Tổ Truyền thông khoa XDCĐ