28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông tin cho sinh viênChuẩn đầu ra của ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao...

Chuẩn đầu ra của ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Sau khi tốt nghiệp từ chương trình, sinh viên nghành Xây dựng Cầu đường có khả năng:
1. Tiếp cận kiến thức, công nghệ và kỹ năng sử dụng các thiết bị hiện đại trong lĩnh vực Xây dựng Cầu đường, Quy hoạch đô thị, Cơ sở hạ tầng giao thông.
2. Ứng dụng các kiến thức về Toán và Khoa học cơ bản vào ngành Xây dựng Cầu đường, Quy hoạch đô thị, Cơ sở hạ tầng giao thông.
3. Phân tích, xử lý số liệu thực nghiệm và áp dụng kết quả trong cải tiến tiêu chuẩn, quy trình thiết kế thi công trong các lĩnh vực Xây dựng Cầu đường, Quy hoạch đô thị, Cơ sở hạ tầng giao thông.
4. Áp dụng kiến thức trong việc thiết kế qui hoạch, hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông cũng như thiết kế các hạng mục công trình trong ngành Xây dựng Cầu đường.
5. Làm việc theo nhóm (Tổ chức, kiểm soát việc thực hiện, trao đổi tìm phương án hợp lý nhất).
6. Phân tích tình hình thực tế, đề xuất giải pháp công trình và giải quyết những vấn đề kỹ thuật nảy sinh trong thiết kế, thi công các công trình xây dựng Cầu đường.
7. Trình bày kết quả thiết kế, nghiên cứu (ví dụ Đồ án qui hoạch, Lập dự án, Thiết kế kỹ thuật, Thiết kế thi công, Công trình nghiên cứu khoa học) trong lĩnh vực Xây dựng Cầu đường, Quy hoạch đô thị, Cơ sở hạ tầng giao thông.
8. Học tập liên tục trên cơ sở kiến thức cơ bản, cơ sở đã có để tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng trong ngành Xây dựng Cầu đường. Tham gia đào tạo bậc học Thạc sỹ, Tiến sỹ ở các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Xây dựng Cầu đường.
9. Hiểu biết về xã hội, môi trường.
10. Sử dụng thiết bị và những công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho các lĩnh vực chuyên môn: Xây dựng Cầu đường, Quy hoạch đô thị, Cơ sở hạ tầng giao thông (đo đạc, thí nghiệm mô hình, xử lý tính toán trên máy tính, áp dụng các mô hình số…).
11. Sử dụng các phần mềm chuyên dùng để tính kết cấu, nền móng, cầu, hầm, đường giao thông, vẽ thiết kế…).
12. Giao tiếp ngoại ngữ tốt

latest articles

explore more