30 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông tin cho sinh viênChuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

Sau khi tốt nghiệp từ chương trình, sinh viên có khả năng:
1. Tiếp cận kiến thức, công nghệ và kỹ năng sử dụng các thiết bị hiện đại.
2. Ứng dụng các kiến thức về Toán và Khoa học cơ bản vào chuyên ngành Vật liệu Xây dựng .
3. Phân tích, xử lý số liệu thực nghiệm và áp dụng kết quả trong cải tiến tiêu chuẩn, quy trình thiết kế thi công cũng như chế tạo vật liệu xây dựng
4. Áp dụng kiến thức trong việc: Nghiên cứu và thiết kế sản xuất các loại Vật liệu và Cấu kiện xây dựng, ứng dụng các loại vật liệu xây dựng có hiệu quả vào thiết kế và thi công các công trình xây dựng, kiểm định chất lượng công trình xây dựng.
5. Làm việc nhóm (Tổ chức, kiểm soát việc thực hiện, trao đổi tìm phương án hợp lý nhất).
6. Phân tích tình hình thực tế, đề xuất và giải quyết những vấn đề kỹ thuật do yếu tố vật liệu ( chất lượng, chủng loại, phương pháp chế tạo…) nảy sinh trong thiết kế, thi công các công trình xây dựng, công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng
7. Trình bày kết quả thiết kế, nghiên cứu (Lập dự án, Thiết kế kỹ thuật, Thiết kế thi công, nghiên cứu chế tạo vật liệu, Công trình nghiên cứu khoa học, …)
8. Học tập liên tục trên cơ sở kiến thức cơ bản, cơ sở đã có để tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng trong ngành Xây dựng và chuyên ngành Vật liệu xây dựng. Tham gia đào tạo bậc học Thạc sỹ, Tiến sỹ ở các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Xây dựng.
9. Hiểu biết về xã hội, môi trường.
10. Sử dụng thiết bị và những công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho lĩnh vực chuyên môn (đo đạc, thí nghiệm, xử lý tính toán trên máy tính, áp dụng các mô hình số…).
11. Sử dụng các phần mềm chuyên dùng để tính kết cấu xây dựng cơ bản, quy hoạch thực nghiệm, tự động hoá quá trình sản xuất vật liệu, vẽ thiết kế…).
12. Giao tiếp ngoại ngữ tốt.

latest articles

explore more