30 C
Turan
HomeThông báo giáo vụKhảo sát mức độ đáp ứng của trường dành cho toàn thể...

Khảo sát mức độ đáp ứng của trường dành cho toàn thể sinh viên

Theo thống nhất của lãnh đạo trường và các phòng chức năng liên quan, việc khảo sát mức độ đáp ứng của trường dành cho toàn thể sinh viên sẽ được thực hiện qua hệ thống online của trường:

http://daotao.dut.udn.vn/fb, bắt đầu từ 22 giờ ngày 5/5/2016

Sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình và thực hiện việc đánh giá này.

Hạn chót là ngày 6/6/2016.

latest articles

explore more