Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 533 tuyển dụng 2018

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 533 có nhu cầu tuyển dụng:

– Kỹ sư thiết kế cầu đường: 04 người

– Kỹ sư địa chất công trình hoặc Kỹ sư vật liệu: 01 người

Chi tiết xem Thông báo đính kèm:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)