24 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông tin cho sinh viênThông báo lấy ý kiến sinh viên năm 1, 2, 3 về...

Thông báo lấy ý kiến sinh viên năm 1, 2, 3 về mức độ đáp ứng về CSVC và hoạt động đào tạo

Phòng khảo thí thông báo lấy ý kiến sinh viên năm 1, 2, 3 về mức độ đáp ứng về cơ sở vật chất và hoạt động đào tạo. Đây là hoạt động quan trọng của Trường ĐHBK nhằm mục đích khảo sát ý kiến của sinh viên, trên cơ sở đó trường sẽ có những hoạt động cải thiện nâng cao điều kiện phục vụ và chất lượng đào tạo nên đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm bên dưới:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

 

latest articles

explore more