28 C
Turan
HomeKhoa học Công nghệSinh viên NCKHDanh mục đề tài sinh viên NCKH khoa Xây dựng Cầu đường...

Danh mục đề tài sinh viên NCKH khoa Xây dựng Cầu đường năm 2012

1 ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH TRONG CÔNG TÁC THIẾT KẾ ĐƯỜNG Ô TÔ
Phan Đức Tâm

2 GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG NGOẠI Ô THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Phạm Phú Phước

3 KIỂM SOÁT DAO ĐỘNG CỦA DÂY CÁP VĂNG BẰNG THIẾT BỊ CẢN THEO MÔ HÌNH HIGH DAMPING RUBBER DAMPER VÀ MÔ HÌNH VISCOUS DAMER
Trần Quang Nhật, Châu Si Quanh, Nguyễn Thế Sang

4 MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ CỌC XI MĂNG ĐẤT TRÊN KHU VỰC ĐỊA CHẤT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Nguyễn Hữu Quốc, Nguyễn Hùng Việt

5 NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG MÔ HÌNH CHỐNG GIẰNG (SƠ ĐỒ HỆ THANH) TRONG THIẾT KẾ ĐẦU DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP SUPER TEE
Nguyễn Hoàng Khương

6 NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC THÔNG HÀNH VÀ TỐC ĐỘ HÀNH TRÌNH TRÊN MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG NỘI THÀNH ĐÀ NẴNG
Nguyễn Văn Nguyên, Trần Đình Lý

7 NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO ỔN ĐỊNH CHO CỌC ĐẤT XI MĂNG (SOIL CEMENT PILE-SCP) ĐẤT SỬ DỤNG TRONG THI CÔNG HỐ ĐÀO SÂU
Nguyễn Lương Phước

8 NGHIÊN CỨU KIỂM SOÁT DAO ĐỘNG DÂY CÁP VĂNG TRONG CẦU DÂY VĂNG BẰNG CÁP GIẰNG
Lê Minh Đức, Nguyễn Hữu Thanh

9 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ SỰ CỐ XẢY RA TRONG QUÁ TRÌNH ĐÚC HẪNG CÂN BẰNG VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
Trương Thanh Mẫu, Nguyễn Văn Huyện

10 NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG VÀ BIỆN PHÁP GIẢM CHẤN GỐI CAO SU LÕI CHÌ VÀ CẢN NHỚT CHẤT LỎNG CHO CẦU DÂY VĂNG CHỊU TÁC DỤNG CỦA ĐỘNG ĐẤT
Nguyễn Tấn Trác, Phạm Dương Uyễn Vy, Nguyễn Văn Mạnh

11 NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG VẬT LIỆU ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ CHẾ TẠO BÊ TÔNG NHẸ
Hà Văn Thảo, Nguyễn Đình Tiến, Võ Quốc Việt

12 NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CẤP PHỐI BÊ TÔNG TỰ LÈN MÁC 60MPA
Nguyễn Tiến Dũng, Lý Quang Huy, Nguyễn Thanh Thường, Vũ Hoàng Trí

13 NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM HIỆN TƯỢNG NỨT CẠNH KHE NỐI MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HẠN CHẾ
Hà Nhật Ánh

14 NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CẤP PHỐI VỮA LỎNG MÁC CAO DÙNG XỬ LÝ MỐI NỐI CẤU KIỆN BÊ TÔNG BÁN TIỀN CHẾ TRONG XÂY DỰNG DÂN DỤNG
Hồ Công Tiến, Đinh Việt Thanh

15 NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP SỐ TRONG TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH MÁI DỐC NỀN ĐƯỜNG THUỘC DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC NỘI BÀI – LÀO CAI
Trần Chung

16 NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG PHỐ HUYẾT MẠCH ƯU TIÊN TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG Ở ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG
Nguyễn Ngọc Danh

17 THIẾT KẾ TỐI ƯU BẰNG PHẦN MỀM CSI BRIDGE 15
Trần Minh, Phùng Duy Cường

latest articles

explore more