30 C
Turan
HomeKhoa học Công nghệSinh viên NCKHDanh mục đề tài SV NCKH năm học 2021-2022

Danh mục đề tài SV NCKH năm học 2021-2022

DANH MỤC ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NĂM HỌC 2021-2022

(Xếp theo thứ tự tên tác giả thứ nhất)

TIỂU BAN 1: HỌC MÁY VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Machine Learning and Artificial Intelligent

TTTên đề tàiNhóm sinh viên thực hiệnLớpCán bộ hướng dẫn
1Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật học máy nhận diện hư hỏng của cầu bằng thiết bị bay không người lái  1. Phạm Tiến Cường
2. Thiều Quang Sáng
3. Phạm Văn Điệp
4. Lê Ngọc Huy
5. Nguyễn Hưng Thịnh
17X3CLC,
18X3, 20X3
TS. Đỗ Việt Hải
2Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích, dự báo sạt trượt mái dốc dưới tác động của biến đổi khí hậu1. Phạm Ngọc Hải
2. Hoàng Việt An
3. Nguyễn Thị Hiền
17X3TS. Trần Trung Việt
ThS. Phạm Thái Sơn ThS. Hồ Văn Phong
3Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Plaxis 3D và mạng Noron thần kinh (ANN) tối ưu hóa giải pháp xử lý nền đường đắp trên nền đất yếu bằng bấc thấm kết hợp hút chân không1. Nguyễn Thị Hiền
2. Nguyễn Công Khanh
17X3TS. Trần Trung Việt
KS. Nguyễn Văn Nhiều
4Nghiên cứu dự đoán dạng phá hoại của kết cấu cột bê tông cốt thép dựa trên bộ dữ liệu thí nghiệm gia tải lặp đảo chiều và kỹ thuật học máy1. Nguyễn Đặng Đại Nam
2. Nguyễn Đình Quân
3. Trần Văn Rin
18X3ABTS. Phan Hoàng Nam
TS. Nguyễn Minh Hải
5Nghiên cứu xây dựng chương trình MSE-ANT dự báo thời gian phục vụ của tường chắn đất có cốt theo phương pháp mạng nơ-ron nhân tạo1. Trần Đình Nhất17X3PGS.TS. Châu Trường Linh
ThS. Nguyễn Thu Hà
6Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron thần kinh (ANN) dự báo tuổi thọ mặt đường bê tông nhựa xét đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu1. Hồ Nhật Quân
2. Trần Ngọc Minh Hoàng
3. Nguyễn Công Khanh
17X3TS. Trần Trung Việt

TIỂU BAN 2: VẬT LIỆU TIÊN TIẾN, KỸ THUẬT GIAO THÔNG VÀ QUAN TRẮC SỨC KHỎE CÔNG TRÌNH

Innovative Material, Transportation Engineering, and Structural Health Monitoring

TTTên đề tàiNhóm sinh viên thực hiệnLớpCán bộ hướng dẫn
1Ứng dụng thực vật trong kỹ thuật phát triển xi măng sinh học để gia cố nền đất cát rời1. Nguyễn Lê Quốc Anh
2. Ngô Hữu Hoàng
18X3BTS. Hoàng Phương Tùng
2Nghiên cứu chế tạo hệ thống quan trắc từ xa và ứng dụng đo thực nghiệm ứng suất – biến dạng – chuyển vị tường chắn đất có cốt1. Hoàng Tùng Dương
2. Nguyễn Văn Hùng  
17X3    PGS.TS. Châu Trường Linh
ThS. Nguyễn Thu Hà  
3Ứng dụng phần mềm ArcGis xây dựng bản đồ giao thông trên các tuyến phố chính ở thành phố Đà Nẵng1. Nguyễn Mạnh Hoàng
2. Trần Minh Chiến
18X3AThS. Võ Hải Lăng
TS. Nguyễn P. Quý Duy
4Hành vi lái xe không an toàn của người sử dụng xe máy: So sánh giữa người lái xe cá nhân và người lái xe thương mại1. Nguyễn Văn Biên 2. Hoàng Nhật Linh  18X3ATS. Nguyễn P. Quý Duy
ThS. Trần T. P. Anh
5Phân bố nhiệt trong mặt đường bê tông nhựa: Thực nghiệm và mô phỏng số1. Hoàng Văn Tỉnh
2. Tôn Thất Bảo Nam
17X3PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải
TS. Huỳnh Ngọc Hùng
ThS.Trần Thị Thu Thảo    
6Thực nghiệm một số tính chất cơ lý của cấp phối đá dăm gia cố xi măng có sử dụng cốt liệu cao su nghiền từ lốp xe phế thải1. Lê Minh Trung
2. Huỳnh Huy Hoàng
17X3TS. Phạm Ngọc Phương

latest articles

explore more