Danh sách sinh viên buộc thôi học và cảnh báo học tập HK1 năm học 2019-2020

Danh sách SV dự kiến buộc thôi học và cảnh báo học tập kỳ 1 năm 2019-2020 theo file đính kèm.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

P/s: Nếu các em SV có thắc mắc thì phản hồi sớm về phòng ĐT để được giải quyết.

GVK.