27 C
Turan
HomeThông báo giáo vụDanh sách sinh viên buộc thôi học và cảnh báo học tập...

Danh sách sinh viên buộc thôi học và cảnh báo học tập HK1 năm học 2019-2020

Danh sách SV dự kiến buộc thôi học và cảnh báo học tập kỳ 1 năm 2019-2020 theo file đính kèm.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

P/s: Nếu các em SV có thắc mắc thì phản hồi sớm về phòng ĐT để được giải quyết.

GVK.

latest articles

explore more