24 C
Turan
HomeThông báo giáo vụDANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HK 2 NĂM...

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HK 2 NĂM 2019-2020

Khoa XDCĐ gửi danh sách SV được công nhận Tốt nghiệp trong HKy 2 năm 2019-2020. Đề nghị các bạn SV kiểm tra và phản hồi gấp nếu có sai sót.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

GVK

latest articles

explore more