28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụDanh sách sinh viên được nhận ĐATN học kỳ 2, 2016-2017

Danh sách sinh viên được nhận ĐATN học kỳ 2, 2016-2017

Chào quý anh chị em sinh viên!
GV khoa xin gửi danh sách sinh viên được nhận đồ án tốt nghiệp hk 2 năm học 2016-2017
Để nhận ĐATN anh em tiếp tục theo dõi bảng tin của bộ môn.
Trân trọng!

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (405:Method Not Allowed)

latest articles

explore more