27 C
Turan
HomeThông báo giáo vụKế hoạch triển khai ĐATN học kỳ 2, 2016-2017

Kế hoạch triển khai ĐATN học kỳ 2, 2016-2017

Kính gửi đến quý anh em sinh viên Khóa 2012 chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông và ngành công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng.
Giáo vụ khoa xin thông báo kế hoạch triển khai Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) của học kỳ 2 năm học 2016-2017.
Do thời gian triển khai ĐATN sát với thời gian nghĩ tết nguyên đán, nên anh chị em lưu ý theo dõi để triển khai.
Trân trọng!

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (405:Method Not Allowed)

latest articles

explore more