29 C
Turan
HomeThông báo giáo vụDanh sách sinh viên khoa XDCĐ nhận học bổng khuyến khích học...

Danh sách sinh viên khoa XDCĐ nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022

Chúc mừng 45 sinh viên của Khoa đã được xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022 với các mức học bổng giá trị 100%, 120% và 150% học phí.

Ban chủ nhiệm Khoa

latest articles

explore more