Thông tin đợt xét học bạ bổ sung Chuyên ngành Mô hình thông tin và Trí tuệ nhân tạo trong xây dựng (BIM,AI) từ 11/7 đến 16/7/2022

  1. Thông báo xét tuyển và đường dẫn đăng ký xét tuyển trực tuyến: http://ts.udn.vn/DHCD/Chinhquy/DHTbao/9107
  2. Thông tin liên lạc và tư vấn tuyển sinh Chuyên ngành BIM,AI:
Video phóng sự giới thiệu Chuyên ngành BIM,AI

Tổ Truyền thông và Tuyển sinh khoa Xây dựng Cầu đường