30 C
Turan
HomeThông báo giáo vụDanh sách sinh viên nhận ĐATN đợt tháng 9/2013

Danh sách sinh viên nhận ĐATN đợt tháng 9/2013

Sinh viên hệ tín chỉ đang chờ kết quả của phòng đào tạo (về nộp học phí).
Các sinh viên thuộc đối tượng “tạm giao” phải hoàn thành mọi thủ tục trước ngày 4/10/2013, sau thời hạn trên nếu sinh viên không hoàn thành các thủ tục cần thiết sẽ bị xóa tên khỏi danh sách làm đồ án tốt nghiệp.
Việc chuyển chuyên ngành theo đăng ký ban đầu của sinh viên đã được cân nhắc kỹ qua trình học tập và theo chỉ đạo của Trưởng khoa, đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện.

STT HỌ VÀ TÊN LỚP NGÀNH GHI CHÚ
1 Lê Văn Bình 11X3THLT Cầu Tạm giao
2 Hà Thọ Đạo 11X3THLT Đường Tạm giao
3 Trịnh Văn Doanh 11X3THLT Cầu Tạm giao
4 Nguyễn Văn Hiếu 11X3THLT Cầu Tạm giao
5 Trần Văn Hoàng 11X3THLT Cầu Tạm giao
6 Lê Duy Nam 11X3THLT Đường Tạm giao
7 Lê Thị Nga 11X3THLT Đường Tạm giao
8 Trần Thị Thu 11X3THLT Đường Tạm giao
9 Võ Ngọc Trường 11X3THLT Cầu Tạm giao
10 Nguyễn Xuân Phi 06X3B Cầu
11 Lê Phước Cường 06X3D Cầu
12 Hoàng Sỹ Giang 07VLXD VLXD
13 Đoàn Minh Hưng 07X3B Cầu
14 Hồ Văn Tú 07X3B Đường
15 Lê Tự Quang Minh 07X3B Đường
16 Ngô Thế Chiến 07X3B Đường
17 Phan Đình Thế 07X3B Cầu
18 Trần Đào Trọng Khánh 07X3B Cầu
19 Lê Quýnh 07X3C Đường
20 Tạ Văn Thuận 07X3C Đường
21 Trần Văn Truyền 07X3C Cầu
22 Nguyễn Hữu Chiến 08VLXD VLXD
23 Hoàng Duy Phương 08X3A Cầu
24 Lê Văn Hiễn 08X3A Đường
25 Nguyễn Thành Tiến 08X3A Đường
26 Nguyễn Văn Thắng 08X3A Cầu
27 Nguyễn Văn Thông 08X3A Cầu
28 Hoàng Ngọc Thắng 08X3B Đường
29 Nguyễn Thương 08X3B Đường
30 Nguyễn Trường An 08X3B Cầu
31 Đỗ Văn Phiến 08X3C Đường
32 Lê Duy Dũng 08X3C Đường
33 Nguyễn Hữu Lợi 08X3C Đường
34 Nguyễn Văn Tấn 08X3C Đường
35 Lê Huy Vĩnh 08X3D Đường
36 Nguyễn Đỗ Duy Linh 08X3D Đường
37 Nguyễn Hoàng Linh 08X3D Đường
38 Trà Quang Lực 08X3D Đường
39 Hồ Văn Thế 11X3LT Cầu
40 Lê Duy Khánh 11X3LT Đường
41 Lê Hữu Lâm 11X3LT Cầu
42 Lê Vĩnh Khánh 11X3LT Cầu
43 Lương Hùng Cường 11X3LT Cầu
44 Nguyễn Văn Dương 11X3LT Đường
45 Phan Văn Túy 11X3LT Đường
46 Trần Quang Duy 11X3LT Đường
47 Nguyễn Văn Hiền 28X3 Cầu
48 Lê Thanh Trí 28X3 Cầu Tạm giao
49 Lê Đình Du 28X3B Cầu Tạm giao
50 Hoàng Phúc Thành 28X3B Cầu
51 Nguyễn Trung Hiếu 28X3BD Cầu
52 Đỗ Mạnh Linh 28X3BD Cầu Tạm giao
53 Vũ Ngọc Hải 29X3A Cầu
54 Nguyễn Thành Hưng 29X3A Cầu Tạm giao
55 Hồ Trường Sơn 29X3A Đường Tạm giao
56 Nguyễn Khoa Huân 31X3BD Cầu Tạm giao
57 Nguyễn Hữu Huy 31X3BD Đường
58 Nguyễn Ngọc Nhân 31X3BD Đường
59 Bùi Tiến Sỹ 31X3BD Đường
60 Đỗ Minh Thành 31X3BD Đường
61 Ngô Phan Thất 31X3BD Cầu
62 Trần Đình Sơn 31X3DL Cầu
63 Nguyễn Doãn Thắng 31X3DL Cầu
64 Phạm Hoàng Thiện 31X3DL Đường
65 Phạm Hoài Đức 31X3KT Đường
66 Lâm Hoàng Khải 31X3KT Đường
67 Trần Ngọc Nhựt 31X3KT Đường
68 Trần Minh Phương 31X3KT Đường
69 Trương Văn Trường 31X3KT Cầu Tạm giao
70 Đặng Quốc Việt 31X3KT Cầu
71 Hoàng Hải Anh 31X3QB Cầu
72 Lê Quang Hưng 31X3QB Cầu
73 Nguyễn Đặng Ku Ba 31X3QN Cầu
74 Lê Hữu Duy 31X3QN Cầu
75 Lương Lê Long 31X3KT Cầu
76 Nguyễn Văn Cân 29X3NT Cầu
77 Trần Phú Hoàng Tuyển 29X3NT Cầu

latest articles

explore more