27 C
Turan
HomeThông báo giáo vụDanh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học...

Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019-2020 (dự kiến)

Phòng Công tác sinh viên kính gửi Khoa danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019-2020 (dự kiến). Kính đề nghị Khoa kiểm tra và phản hồi trực tiếp với chuyên viên Phạm Trần Anh Trọng – Phòng CTSV (A108) trước 16h00 ngày 16/11/2020. Nhà trường sẽ họp xét cấp học bổng KKHT vào thứ 4 ngày18/11/2020.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Giáo vụ khoa

latest articles

explore more