28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụDANH SÁCH SINH VIÊN THIẾU BẢNG ĐIỂM RÈN LUYỆN - NỘP GẤP...

DANH SÁCH SINH VIÊN THIẾU BẢNG ĐIỂM RÈN LUYỆN – NỘP GẤP ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

Nội dung thông báo từ nhà trường: Đề nghị các lớp sinh viên trễ tiến độ nộp gấp phiếu đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2019-2020 về Khu hành chính 1 cửa (P.108 bàn số 1) trước 11h00 ngày 28/7/2020.

GVK.

latest articles

explore more