30 C
Turan
HomeThông báo giáo vụTHÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TT CÔNG NHÂN DO XUNG ĐỘT THỜI KHÓA...

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TT CÔNG NHÂN DO XUNG ĐỘT THỜI KHÓA BIỂU

Khoa XDCĐ thông báo cho các bạn SV khóa 16, 17, 18.

Hiện nay một số bạn không đăng ký được TTCN do xung đột thời khóa biểu, Đào tạo không giải quyết cho đăng ký đối với các trường hợp nêu trên. Vì vậy, các em lo đăng ký các môn học chính khóa trong kỳ để học.

GVK.

latest articles

explore more