Giải thưởng KOVA năm 2015

Thông báo về Giải thưởng KOVA năm 2015 dành cho sinh viên với 2 hạng mục như sau:
1. Học bổng dành cho các em Sinh viên nghèo vượt khó học giỏi!
2. Giải thưởng dành cho các em Sinh viên học lực xuất sắc, có thành tích nghiên cứu khoa học.
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
(xem file đính kèm)