28 C
Turan
HomeTin tức - Sự kiệnBản tin nội bộHọp hội đồng khoa học khoa xây dựng cầu đường lần thứ...

Họp hội đồng khoa học khoa xây dựng cầu đường lần thứ I – 2015

Ngày 11 tháng 4 năm 2015, Hội đồng Khoa học khoa Xây dựng Cầu Đường nhiệm kỳ 2014-2019 tổ chức phiên họp lần thứ nhất năm 2015. Hội đồng được Hiệu trưởng trường ĐHBK ra quyết định thành lập theo quyết định số 62-QĐ-ĐHBK-KHCN&HTQT ngày 14 tháng 02 năm 2015 gồm 15 thành viên, trong đó có 05 thành viên khách mời là các nhà khoa học, các chuyên gia đang công tác tại các đơn vị quản lý và doanh nghiệp trong lĩnh vực Xây dựng Công trình giao thông. Nội dung cuộc họp tập trung bàn về chiến lược phát triển nghiên cứu, chuyển giao công nghệ; xây dựng đề án đào tạo đại học, sau đại học; hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu với các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.

Hop hoi dong khoa hoc lan 1 - 1

Cuộc họp đã kết luận các nội dung sau:

Thống nhất chủ trương và đóng góp ý kiến để BCN khoa hoàn thiện đề án đào tạo Tiến sĩ ngành Kỹ thuật XD Công trình Giao thông. Thời gian hoàn thành nội dung đề án và thông qua Hội đồng Khoa chậm nhất vào tháng 9/2015.

Giao cho BCN khoa và các Bộ môn chuyên ngành triển khai xây dựng đề án và khung chương trình đào tạo thạc sĩ ứng dụng ngành Kỹ thuật XD Công trình Giao thông.

Đồng ý cho Bộ môn Cơ sở kỹ thuật triển khai xây dựng đề án đào tạo “Kỹ sư Địa kỹ thuật xây dựng” và Bộ môn Cầu hầm xây dựng đề án đào tạo “Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm”. Các đề án sau khi hoàn thành sẽ được thông qua tại phiên họp Hội đồng Khoa lần thứ 2.

Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải T.phố Đà Nẵng, Viện kỹ thuật Xây dựng hạ tầng (CEI), Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn xây dựng (ECC) tổ chức Hội thảo khoa học nội dung liên quan đến các đề tài nghiên cứu ứng dụng. Thời gian dự kiến: quý 4 năm 2015.

Tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thông qua các đề tài NCKH của sinh viên và giảng viên.


Hop hoi dong khoa hoc lan 1 - 2

Hop hoi dong khoa hoc lan 1 - 3

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KHOA XD CẦU ĐƯỜNG 2015-2020

STT Họ và Tên Cơ quan Chức vụ
01 Nguyễn Hồng Hải Trưởng khoa XD Cầu Đường Chủ tịch
02 Cao Văn Lâm Giáo vụ khoa Thư ký
03 PGS.TS. Phan Cao Thọ Hiệu trưởng trường CĐ Công nghệ Ủy viên
04 PGS.TS. Hoàng Phương Hoa Trưởng Bộ môn Cầu Hầm Ủy viên
05 PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản Khoa Xây Dựng Cầu Đường Ủy viên
06 Trần Đình Quảng Viện trưởng Viện kỹ thuật XD Hạ tầng Ủy viên
07 Huỳnh Phương Nam Phó trưởng khoa XD Cầu Đường Ủy viên
08 ThS.GVC Nguyễn Văn Mỹ Phó trưởng khoa XD Cầu Đường Ủy viên
09 Châu Trường Linh Trưởng Bộ môn Đường ô tô và đường TP Ủy viên
10 ThS.GVC Lê Xuân Chương Trưởng Bộ môn Vật Liệu Xây Dựng Ủy viên
11 ThS. Đỗ Hữu Đạo Trưởng Bộ môn Cơ sở KT Xây Dựng Ủy viên
12 ThS.GVC Nguyễn Biên Cương Khoa Xây Dựng Cầu Đường Ủy viên
13 ThS. Bùi Hồng Trung PGĐ. Sở Giao Thông VT TP Đà Nẵng Ủy viên
14 Mai Triệu Quang TGĐ Công ty Cổ phần ĐT & TVXD ECC Ủy viên
15 ThS. Phạm Ngọc Vinh PGĐ Công ty CP TVXD Công trình GT5 Ủy viên

 

latest articles

explore more