Học bổng Toàn phần Sau Đại học tại Thái Lan

Chương trình Học bổng Toàn phần Sau Đại học dành cho sinh viên Quốc tế tại Viên công nghệ Quốc tế Sirindhorn, Đại học Thammasat, Thái Lan. Số lượng học bổng: 40. Thời hạn nộp hồ sơ ngày 20 tháng 3 năm 2015.

Thông tin chi tiết về học bổng xin vui lòng xem trong file đính kèm.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)