24 C
Turan
HomeKhoa học Công nghệSinh viên NCKHHội nghị sinh viên NCKH Khoa Xây dựng Cầu đường lần thứ...

Hội nghị sinh viên NCKH Khoa Xây dựng Cầu đường lần thứ XVIII

Thời gian: 8 giờ 00, ngày 12/12/2020 (Hội nghị cấp Khoa) và ngày 13/12/2020 (Hội nghị cấp trường)

Địa điểm: Tòa nhà Smart Building, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng

Số lượng đề tài dự kiến: 14 đề tài

Số lượng tiểu ban: 02 tiểu ban bao gồm Tiểu ban Kỹ thuật Công trình giao thông và Tiểu ban Vật liệu Xây dựng

Danh sách đề tài:

TT Tên đề tài Sinh viên chịu trách nhiệm chính Nhóm sinh viên thực hiện Lớp Giảng viên hướng dẫn
1 Nghiên cứu ứng xử động lực học của cầu dây văng sử dụng cáp CFRP Lê Võ Quốc Huy 0796981882

huyraupro@gmail.com

Lê Võ Quốc Huy

Đỗ Tuấn Minh

16X3CLC Võ Duy Hùng
2 Chế tạo thiết bị đo thực nghiệm và phân tích dao động tương tác giữa cầu và xe có xét đến độ gồ gề ngẫu nhiên mặt cầu Ngô Văn Thái 0969933275

vanthai.bkdn@gmail.com

Ngô Văn Thái
Huỳnh Thị Ý Nhi
Phạm Sỹ Hân
16X3CLC Nguyễn Xuân Toản
Nguyễn Duy Thảo
Lê Thành Hưng
3 Nghiên cứu phân tích chỉ số độ tin cậy cho dầm I BTCT ứng suất được được gia cường bằng FRP Trần Phúc Thọ 0585352124 tranphuctho2109@gmail.com Trần Phúc Thọ

Nguyễn Huy Tài
Nguyễn Tiến Cường

16X3, 17X3 Đỗ Việt Hải
Trần Quang Vy
Hồ Văn Nhật Phong
4 Nghiên cứu xây dựng đường cong trạng thái phá hoại của kết cấu cầu BTCT ƯST xét đến tương tác cọc và đất nền Nguyễn Tất Long 0764877592 longny1998@gmail.com Nguyễn Tất Long

Cao Thọ Hiếu

16X3 Phan Hoàng Nam
Đỗ Việt Hải
5 Ứng dụng công nghệ BIM 4D vào dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà khúc – tỉnh Quảng Ngãi Hoàng Công Qúy 0702334939 quycf0541@gmail.com

 

Hoàng Công Qúy 0702334939 quycf0541@gmail.com

Nguyễn Viết Hào 0328593535 nguyenviethao.a1.ct@gmail.com

16X3 Cao Văn Lâm

Nguyễn Thanh Bình

 

6 Nghiên cứu chế tạo bê tông trong suốt Nguyễn Tiến Cường 0975293858 ptiencuong23@gmail.com Nguyễn Tiến Cường

Thiều Quang Sáng
Nguyễn Văn Triệu Tuấn
Nguyễn Văn Điệp
Nguyễn Hoàng An

17X3, 18X3 Huỳnh Phương Nam
Đỗ Việt Hải
7 Nghiên cứu một số tính chất cơ lý của bê tông nhẹ geopolymer sử dụng phế thải công nghiệp Nguyễn Như Đức 0386250535 nhuduc.201198@gmail.com Nguyễn Như Đức

Hoàng Văn Chinh

16 VLXD Đỗ Thị Phượng Lý Quang Huy
8 Nghiên cứu một số tính chất cơ lý của bê tông chịu nhiệt hạt nhỏ sử dụng xi măng poóclăng và tro xỉ nhiệt điện silica fum Nguyễn Ngọc 0365208547

nguyenngoc081197@gmail.com

Nguyễn Ngọc

Dương Thị Dàng

16 VLXD Đỗ Thị Phượng Lê Đức Châu
9 Tối ưu hóa thành phần bê tông sử dụng xi măng poóclăng và các phế liệu, phế thải công nghiệp làm việc ở nhiệt độ cao Lê Thị Khánh Ly 0337865544 lekhanhly20798@gmail.com    Lê Thị Khánh Ly

Phạm Quang Hóa

16 VLXD Đỗ Thị Phượng Nguyễn Đức Tuấn
10 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hệ số khuếch tán nhiệt của bê tông nhựa nóng Đặng Tuấn Anh 0347151311
dangtuananh299@gmail.com
Đặng Tuấn Anh
Nguyễn Minh Tuấn
16X3A, 16X3B PGS.TS Nguyễn Hồng Hải
ThS Trần Thị Thu Thảo
11 Nghiên cứu chế tạo gạch xây lắp ghép bằng bê tông tự lèn Huỳnh Đức Quang Huy

0935175987 huyhbt@gmail.com

Huỳnh Đức Quang Huy

Nguyễn Thị Ly Na
Văn Đức Phi

16VLXD Nguyễn Thị Tuyết An
Nguyễn Đức Tuấn
12 Nghiên cứu sử dụng cát mịn ven biển Quảng Bình chế tạo bê tông thương phẩm Phan Thị Duyền 0975563496
phanthiduyena1@gmail.com
Phan Thị Duyền
Trần Phước Hiệp
16VLXD Nguyễn Thị Tuyết An
Nguyễn Thanh Bình
13 Ảnh hưởng của độ bão hòa đến quá trình cố kết nền đất yếu khi sử dụng phương pháp bơm hút chân không Lê Công Tuấn Nhân

 0988237650

tuannhan6996@gmail.com 

Lê Công Tuấn Nhân
Nguyễn Như Ý 
16X3CLC Châu Trường Linh
NCS. Nguyễn Thanh Quang
14 Ứng dụng công nghệ BIM 4D cho phần đường giao thông thuộc dự án đường nối từ Thạch Bích đến Tịnh Phong – tỉnh Quảng Ngãi Võ Văn Đức

0935034770 vovanduc193@gmail.com

Võ Văn Đức

0935034770

vovanduc193@gmail.com

Phan Huy Tùng

0388940597

tunngoca@gmail.com

16X3CLC Trần Trung Việt

Nguyễn Thanh Bình

 

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại địa chỉ: http://cauduongbkdn.com/vn/svnckh

latest articles

explore more