27 C
Turan
HomeThông báo giáo vụQD xét hổ trợ tài chính cho SV bị ảnh hưởng trực...

QD xét hổ trợ tài chính cho SV bị ảnh hưởng trực tiếp dịch Covid-19 đợt 2

Danh sách SV được xét hổ trợ tài chính do ảnh hưởng trực tiếp dịch Covid-19 lần 2 theo file đính kèm.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

GVK.

 

latest articles

explore more