36 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông tin học bổngThông báo Quyết định và danh sách nhận học bổng khuyến học...

Thông báo Quyết định và danh sách nhận học bổng khuyến học đợt 2 (20/11/2020)

Khoa sẽ tổ chức phát học bổng khuyến học đợt 2 năm 2020 với kế hoạch như sau:

  • Thời gian 9h30 ngày 20/11/2020 tại Văn phòng khoa Xây dựng Cầu đường A317;
  • Sinh viên có tên trong danh sách có mặt đứng giờ, đúng trang phục học đường để nhận học bổng.
  • Quyết định và danh sách nhận học bổng khuyến học đợt 2 (20/11/2020) như sau:
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Ban chủ nhiệm khoa

latest articles

explore more