28 C
Turan
HomeKhoa học Công nghệSinh viên NCKHHội nghị "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2017

Hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2017

Thông báo:

Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học Khoa Xây dựng Cầu đường lần thứ XIV năm 2017 tổ chức vào ngày 06-5-2017 bắt đầu từ 7 giờ 30 phút tại văn phòng khoa XDCĐ (A317; số 54 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng). Có 37 đề tài được báo cáo tại 03 tiểu ban;

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (405:Method Not Allowed)

 

latest articles

explore more